Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom op onze website. Als u deze website verder wilt bezoeken, gaat u akkoord met en wordt u gebonden aan de volgende Algemene Voorwaarden die samen met onze kennisgeving auteursrecht en het privacybeleid, de relatie tussen Synergy Health plc en uzelf, in verband met deze website, bepalen.

De term ‘Synergy Health plc’ of‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website die gevestigd is te:

Synergy Health plc
Ground Floor Stella
Windmill Hill Business Park
Whitehill Way
Swindon, Wiltshire
SN5 6NX
Verenigd Koningkrijk

Ons bedrijfsregistratienummer is 3355631.

De term ‘u’ verwijst naar de bezoeker van onze website.

Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden:

 • De inhoud van deze website is alleen bedoeld als algemene informatie voor uw persoonlijke gebruik. De inhoud is zonder voorafgaande aankondiging onderhevig aan wijzigingen.
 • Noch wij, noch derden geven enige garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit, werking, volledigheid of geschiktheid voor welk doel dan ook, van de informatie en het materiaal die beschikbaar zijn op deze website. U bent ervan op de hoogte dat de informatie en het materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en dat we uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid aanvaarden voor bedoelde onnauwkeurigheden of fouten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 • Uw gebruik van de informatie of materialen van deze website is volledig voor eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw verantwoordelijkheid te verzekeren dat producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website, voldoen aan uw specifieke vereisten.
 • De website bevat informatie die ons eigendom is of waarvoor wij een vergunning hebben. Dit materiaal omvat, maar niet uitsluitend, het ontwerp, de layout, het uiterlijk, de verschijningsvorm en grafische elementen. Reproductie is verboden, tenzij in overeenstemming met de kennisgeving auteursrecht, die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
 • Alle handelsmerken die op de website zijn vermeld, en niet ons eigendom zijn of waarvoor wij geen licentie hebben, wordenop de website vermeld.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan een eis tot schadevergoeding tot gevolg hebben en/of kan een strafrechtelijke overtreding zijn.
 • Van tijd tot tijd kan deze website ook hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze links zijn er voor uw gemak en om u verdere informatie te geven. Dit betekent niet dat wij deze website(s) onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de met een link gekoppelde externe sites.
 • Het is verboden om vanuit een andere website of ander document een hyperlink naar deze website aan te maken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Synergy Health plc.
 • Uw gebruik van deze website en hieruit voortvloeiende geschillen, vallen onder het recht van Engeland, Schotland en Wales.

Deze website en zijn inhoud vallen onder het auteursrecht van Synergy Health plc - © Synergy Health plc 2010. Alle rechten voorbehouden.

De verspreiding of verveelvoudiging van een deel of de volledige inhoud in enige vorm of op enige wijze is verboden, behoudens het onderstaande:

 • U mag uittreksels voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik afdrukken of downloaden naar een locale harde schijf
 • U mag de inhoud doorgeven aan individuele externe partijen voor hun persoonlijke gebruik, maar alleen indien u de website als de bron van informatie vermeldt

U mag de inhoud niet, behoudens onze uitdrukkelijke geschreven toestemming, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag deze ook niet overdragen of opslaan op een andere website of een ander elektronisch informatiezoeksysteem.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie wordt verstrekt door Synergy Health plc en hoewel we er naar streven om deze informatie actueel en correct te houden, bieden we geen uitdrukkelijke of impliciete garantie over de volledigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de website of de informatie, producten, diensten of bijbehorende grafische voorstellingen op deze website voor welk doel dan ook. De betrouwbaarhei die u aan deze informatie hecht, is daardoor uitdrukkelijk voor eigen risico.

We zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, indirecte of gevolgschade incluis, of enig verlies of schade ten gevolge van het verlies van gegevens of winst, voortkomend uit, of in verband met, het gebruik van deze website.

Via deze website is het mogelijk om door te klikken naar andere websites die niet worden beheerd door Synergy Health plc. We hebben geen controle over de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van deze hyperlinks impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of een onderschrijving van de visie die erop wordt vertegenwoordigd.

Al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de website vlot toegankelijk is. Echter, Synergy Health plc is niet verantwoordelijk voor en niet aansprakelijk voor het tijdelijk onbeschikbaar zijn van de website door technische problemen en oorzaken die buiten onze controle vallen.

Solliciteer Online

Solliciteer Online

Contact

 

U contacteert:

Ground Floor Stella,
Windmill Hill Business Park,
Whitehill Way,
Swindon
SN5 6NX United Kingdom

Telephone:+44(0) 8447 280290

 

Global Nieuws