Opening logistiek centrum in Gemert | Synergy Health

Opening logistiek centrum in Gemert

Published: 
03/02/2015
Synergyhealth

(Leer)werkgelegenheid voor 60 mensen in Gemert-Bakel

Een logistiek centrum, dat enerzijds Synergy Health mogelijkheden biedt haar klanten optimaal te bedienen en anderzijds als basisvoorziening (leer)werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is neergezet in Gemert, in een succesvolle samenwerking tussen Synergy Health en de Atlant Groep. Op donderdag 29 januari jl. werd het centrum feestelijk geopend.

Atlant Groep is partner in business voor ondernemers in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel waar het gaat om personeelsinvulling. Met de bedrijfsvoering en het bedrijfsconcept van Synergy Health als uitgangspunt hebben zij samen de mogelijkheden voor (her)inrichting van de processen bekeken. Door met andere ogen naar het proces te kijken, bieden de Atlant Groep en Synergy Health medewerkers mogelijkheden die passend zijn voor hen en geeft zij inhoud aan het functioneel herontwerpen van werkprocessen. Dat resulteerde in een nieuw logistiek centrum met (leer)werkmogelijkheden voor zo’n 60 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met de komst van het logistiek centrum heeft Synergy Health haar werkzaamheden op het gebied van textielverzorging uitgebreid en gecentraliseerd. Arno Senders, bedrijfsmanager van Synergy Health in Gemert: "Dat leidt ertoe dat onze klanten worden ontzorgd, logistieke stromen worden samengevoegd en kosten worden bespaard. En tegelijkertijd creëren we werkgelegenheid voor een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wat uiteraard prima aansluit bij onze doelstellingen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien is dit samenwerkingsconcept een mooi voorbeeld voor andere zorgorganisaties en sociale ondernemingen in Nederland."

De samenwerking laat zien wat er allemaal mogelijk is als het bedrijfsleven en de Atlant Groep de handen ineen slaan. "We dragen bedrijven optimale oplossingen aan voor arbeidsvraagstukken die tevens recht doen aan de behoefte om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En we bieden werkzoekenden een passende werkplek binnen het reguliere en lokale bedrijfsleven. Helemaal in lijn met de Participatiewet", aldus René Walenberg, algemeen directeur van de Atlant Groep.

De krachtenbundeling van Synergy Health en de Atlant Groep is een prachtig voorbeeld dat laat zien dat zij samen werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere bedrijfsleven!

Bekijk onze samenwerking hier: https://www.youtube.com/watch?v=9BXZp_1R2KQ

Persbericht: 03 februari 2015, Gemert

Parent top region: 

Contact

 

U contacteert:

Synergy Health Amerika Home Office

Synergy Health Americas
401 East Jackson Street
Suite 3100
Tampa, FL 33602

telefoon:+1 (813) 891-9550

 

Global Nieuws