Onze visie & Waarden

Onze visie en waarden bepalen wie we zijn en brengen ons gezamenlijk als sterke onderneming vooruit. Onze visie is datgene wat we voortdurend elke dag proberen te bereiken, terwijl onze waarden de kwaliteiten en aanpak zijn die ons helpen om die visie te bereiken:

Onze visie

Het opbouwen van een duurzame reputatie als de betrouwbare experts in wereldwijde, aan gezondheid gerelateerde, markten waarin wij ons onderscheiden in service en productaanbod door de manier waarop wij werken.

Waarom ons merk belangrijk is ...

Bij de oprichting van het bedrijf, 20 jaar geleden, kozen we voor de naam Synergy om daarmee uitdrukking te geven aan de manier waarop we met onze collega's en klanten willen samenwerken. We waren er toen van overtuigd, en zijn dat nu nog steeds, dat we betere bedrijfsresultaten kunnen behalen door samen te werken. Het is belangrijk dat we, terwijl we wereldwijd groeien en uitbreiden, gemeenschappelijke waarden hebben. Deze waarden zullen uiteindelijk bepalen hoe we met elkaar omgaan, samen met onze klanten en andere belanghebbenden in onze markten.

Onze waarden

We hebben vier hoofdwaarden waarvan we vinden dat die onze onderneming en de manier waarop we als organisatie te werk gaan, omvatten:

Prestatie

Wij geloven dat ons succes voortkomt uit onze focus op het overtreffen van verwachtingen en onze inzet om net even die extra moeite te doen, zelfs al maakt dit maar een klein verschil.

Prestatie betekent dat we...

 • Nooit opgeven. Blijven streven om de allerbeste resultaten te leveren.
 • Garanderen dat ons gedrag en onze beslissingen voortdurend de belangen van de onderneming en de mensen daarin ondersteunen.
 • De lat voor onze prestaties altijd hoger leggen en onze collega's helpen en aanmoedigen om hetzelfde te doen.

Verantwoordelijkheid

We nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze werkzaamheden en zijn toegerust om de nodige acties te ondernemen.

Verantwoordelijkheid betekent dat we...

 • Ons eigenaar maken van een probleem dat we oplossen, er anderen bij betrekken en erop vertrouwen dat zij daarbij ondersteunen.
 • Ons team en onze collega's positief ondersteunen wanneer zij datzelfde initiatief tonen.
 • Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen mensen betrokken te maken bij de onderneming en hun de kracht en vaardigheden te geven die ze nodig hebben.
 • Actief luisteren naar anderen, open dialoog aanmoedigen en constructief reageren.

Integriteit

We geloven dat onze manier van werken even belangrijk is als wat we doen. De kwaliteit van ons werk staat voorop en wij winnen het vertrouwen door onze beloftes na te komen.

Integriteit betekent dat we...

 • Eerlijkheid op prijs stellen en vertrouwen stellen in al onze inspanningen.
 • Onze beloftes toegewijd en duidelijk nakomen.
 • Minutieus en grondig zijn en diensten verlenen op een niveau dat anderen zouden willen bereiken.
 • Samenwerken op een open, eerlijke en constructieve manier, binnen elk aspect van het werk.

Innovatie

We behalen de best mogelijke resultaten door samen met onze klanten nieuwe methoden te ontwikkelen om problemen op te lossen en risico's te verminderen.

Innovatie betekent dat we...

 • Frisse ideeën en energie inbrengen om voortdurende verbetering aan te moedigen.
 • Vol energie zijn bij het oplossen van problemen.
 • Anderen betrokken maken en in staat stellen om ideeën, kennis en successen uit te wisselen.
 • Nooit tevreden zijn en erop gespitst zijn om nieuwe concepten te vinden die het bedrijf voordeel brengen.

 

Contact

 

U contacteert:

Synergy Health Amerika Home Office

Synergy Health Americas
401 East Jackson Street
Suite 3100
Tampa, FL 33602

telefoon:+1 (813) 891-9550

 

Global Nieuws