Sociale bedrijfsverantwoordelijkheid (CSR)

Sociale bedrijfsverantwoordelijkheid (CSR)

In de afgelopen jaren heeft Synergy zijn betrokkenheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uitgebreid. Daarmee erkennen we het belang om dagelijkse activiteiten op verantwoorde wijze te beheren, verantwoordelijk te zijn voor de invloed van alle werkzaamheden op het milieu en onze lokale gemeenschappen en het creëren van een werkomgeving waarin onze werknemers zich kunnen ontplooien.

MVO is een bedrijfsaanpak die toegevoegde waarde creëert door het aangrijpen van mogelijkheden en het beheersen van risico's die voortkomen uit economische, milieu- en sociale ontwikkelingen, terwijl het ook het wereldwijde concurrentievermogen en de reputatie van het merk handhaaft.

MVO maakt een wezenlijk deel uit van de toekomst van ons bedrijf en we hebben een intern team aan het werk om dit aspect verder te ontwikkelen. Ons MVO team heeft tot taak beleid over de hele breedte van de groep te ontwikkelen, dat ervoor moet zorgen dat Synergy meer betrokken is bij de lokale gemeenten, dat de gevolgen van zijn werkzaamheden op het milieu worden beperkt en dat voor zijn werknemers een positieve werkomgeving wordt geschapen.

MVO bij Synergy kan door de vier volgende punten worden gedefinieerd.

Zorgen voor onze gemeenschap Zorgen voor onze belanghebbenden
Samenwerkingsverbanden met liefdadigheids- en maatschappelijke doelen, met inzet van onze kennis Kwaliteitsmanagement Gezondheids- en risicomanagement Ethiek
Zorgen voor onze mensen Zorgen voor morgen
Diversiteit personeelstraining en -ontwikkeling Energie- en CO2 vermindering, transportverontreiniging, recycling & afvalbeheer

 

Meta Title: 
Corporate Social Responsibility

Solliciteer Online

Solliciteer Online

Contact

 

U contacteert:

Synergy Health Amerika Home Office

Synergy Health Americas
401 East Jackson Street
Suite 3100
Tampa, FL 33602

telefoon:+1 (813) 891-9550

 

Global Nieuws