Zorgen voor onze belanghebbenden

Zorgen voor onze belanghebbenden

Bribery Act 2010 (anti corruptiewet) en Ethische Code

De groep verplicht zich tot een ethische bedrijfsvoering, in lijn met de "good business practices". Na de goedkeuring van de Bribery Act 2010 (anti corruptiewet), heeft de groep haar volledige Ethische Code opnieuw bekeken, waaronder ook het beleid met betrekking tot anti corruptie, bedrijfsgeschenken en -onthaal, betalingen voor ondersteuning, politieke doelen, liefdadigheid en sponsoring.

Prestaties

De Britse Bribery act (anti corruptie wetgeving) is in het Verenigd Koninkrijk volledig ingevoerd en in Ierland door middel van persoonlijke vergaderingen. In de andere regio's is er gebruik gemaakt van een web-based opleiding om de anti corruptiewet onder de aandacht te brengen.

Kwaliteitsmanagement

De groep levert diensten aan een markt met strenge regelgeving, die volgens een aantal internationaal erkende kwaliteitsnormen te werk gaat. Wij zijn afhankelijk van het behoud van het hoogste niveau van kwaliteitsborging om de veiligheid van de patiënt te beschermen. Wanneer we niet aan de kwaliteitsnormen voldoen zou dat belangrijke gevolgen hebben voor onze onderneming en onze reputatie.

We hebben een pool van technische deskundigen in ons managementteam en we wenden die kennis aan bij technische werkgroepen zodat we ons kwaliteitsmanagementsysteem kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. Bovendien kan ook een beroep op deze kennis worden gedaan wanneer we op zoek zijn naar oplossingen voor onze klanten in verband met de verwerking van hun product. In overeenstemming met de filosofie van Synergy gaan we met onze klanten een voor beide partijen gunstige samenwerking aan. Zo zorgen we ervoor dat onze dienstverlening telkens wanneer we hun producten verwerken, uitmuntend is.

Bezoek, voor een volledig overzicht van onze kwaliteitsmanagementnormen, onze bibliotheek

Risicomanagement

Ons risicomanagement ondersteunt de visie van onze groep om te werken aan een blijvende reputatie en onze kernwaarden:

  • De reputatie van de groep opbouwen en beschermen door ons in te zetten voor een verantwoordelijke ondernemingsaanpak.
  • Met behulp van effectief risicomanagement ons doel van een veerkrachtig merk en een veerkrachtige onderneming bereiken.
  • Binnen de groep de cultuur en het vermogen ontwikkelen om met veranderende risico's en kansen om te gaan.
  • De veiligheid en het welzijn van de werknemers en van anderen, voor wie onze activiteiten gevolgen zouden kunnen hebben, garanderen.

Prestaties over het afgelopen jaar:

  • Globalisering van het verzekeringsprogramma van de groep om tot een consistente verhouding in dekking en speculatie te komen.
  • Implementatie van wereldwijde incidenten- en crisisrapportageprocedures.
  • De oprichting van een wereldwijde werkgroep om de groep advies te verlenen over veilig gebruik van ethyleenoxide.

Gezondheid en veiligheid

De veiligheid van het personeel blijft een topprioriteit voor Synergy. We erkennen de noodzaak om veiligheid te beheersen met een aanpak die uitgaat van de risico’s. Een veiligheidsbeleid en risicomanagementsystemen zijn van kracht.

Ook al is de groep al jarenlang voorzien van veiligheidsnormen en -procedures, we blijven continu streven naar verbetering. Het risicomanagementteam is met hulp van interne collega's begonnen aan een grondige bestudering van bestaande veiligheidsnormen, met als doel die voor de hele groep eensluidend te maken. Deze normen worden ondersteund door herziene richtlijnen en opleiding.

Solliciteer Online

Solliciteer Online

Contact

 

U contacteert:

Ground Floor Stella,
Windmill Hill Business Park,
Whitehill Way,
Swindon
SN5 6NX United Kingdom

Telephone:+44(0) 8447 280290

 

Global Nieuws