Zorgen voor onze mensen

Zorgen voor onze mensen

Diversiteit

Onze bedrijfsleiding stimuleert diversiteit door voor mensen van uiteenlopende herkomst de juiste omgeving te creëren en zo bij te dragen aan onze talentenpool. We zijn er vast van overtuigd dat ons toekomstige succes afhangt van het aantrekken en aan ons binden van mensen die een dwarsdoorsnede van onze maatschappij vertegenwoordigen, waardoor Synergy ten opzichte van de concurrentie in het voordeel is. We zijn voorstanders van een cultuur van onderlinge hulp en betrokkenheid voor al onze werknemers en externe zakenpartners. Maar we zien ook de noodzaak om de juiste omgeving te creëren om onze diversiteitsstrategie te ondersteunen. Het senior management bekijkt, samen met het MVO-team, hoe we onze onderneming voor nieuwe mensen aantrekkelijker kunnen maken en ook hoe we steun kunnen bieden aan minderheidsgroepen in de onderneming om een positieve bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling te leveren.

Ook al is het niet onze bedoeling om als zodanig doelstellingen vast te leggen, garanderen we dat onze mensen met het potentieel tot senior management, voldoende ondersteuning krijgen en hen geen hindernissen in de weg staan die hun loopbaanontwikkeling binnen Synergy negatief kunnen beïnvloeden. Wat afkomst betreft is ons standpunt gelijkluidend. We zijn van mening dat we beter af zijn met een groep senior managers die een grotere verscheidenheid kent.

Training en ontwikkeling

Onze medewerkers zijn onmisbaar voor ons aanhoudende succes en het is van vitaal belang dat we getalenteerd en geëngageerd personeel duurzaam kunnen binden en aantrekken. Onze HR afdeling werkt nauw met managers en medewerkers samen om te voldoen aan hun ambities op het vlak van persoonlijke groei en ontwikkeling. De procedure voor de evaluatie van onze organisatiemogelijkheden is uitgegroeid tot een beoordeling van de door het managementteam behaalde resultaten ten opzichte van onze leiderschapsvaardigheden. Daarnaast organiseren we een aantal workshops voor interne ontwikkeling en bieden we ondersteuning om ontwikkelingsplannen uit te werken. Onze medewerkers worden halfjaarlijks en jaarlijks op hun resultaten beoordeeld.

Tijdens de senior managementvergaderingen vinden per jaar minstens vier talentenevaluaties plaats, waarbij het bestuur het binnen de onderneming aanwezige talent, met het oog op hun verdere ontwikkeling, bespreekt en bekijkt hoe ze het verder kunnen ontwikkelen. We hebben in 2011 nog zeven afgestudeerden aangeworven, in het Verenigd Koninkrijk & Ierland en Europa & het Midden-Oosten, als voorbeeld van onze strategie om onze talentenpool uit te breiden en te ontwikkelen.

We passen in al onze afdelingen de 360 graden-terugkoppeling toe en maken gebruik van ontwikkelingscentra om de vaardigheden en groeimogelijkheden van onze medewerkers te volgen. Komend jaar implementeren we een nieuw systeem voor prestatiemanagement waarmee onze werknemers onmiddellijk in het licht van het leiderschapsmodel worden beoordeeld, om zo toekomstig leiderschap binnen de onderneming te identificeren.

Solliciteer Online

Solliciteer Online

Contact

 

U contacteert:

Synergy Health UK & Ireland Head Office

Begane Grond Stella,
Windmill Hill Business Park,
Whitehill Way,
Swindon
SN5 6NX United Kingdom

telefoon:+44(0) 8456 889977

 

Global Nieuws